Däckproffsen I Norrland!

Emgeve Regummerings målsättning är att med hög kvalitet, leveranssäkerhet samt med internt miljöarbete tillverka och marknadsföra ett för kunden ekonomiskt och miljömässigt bra alternativ till nyproducerade däck.

Regummering av däck innebär en långtgående återvinning av uttjänta däck. Vår ambition är att ersätta en del av marknadens behov av entrepenaddäck med återvunna och regummerade däck. Vår produktion minskar därför behovet av att använda icke förnyelsebara resurser.

Produktion

Efter ankomsten till EMGEVE genomgår det utslitna däcket en noggrant planerad process, från mottagning till kundleverans.

Kvalitét och miljö

EMGEVE Regummering AB har ända sen starten 1991 målmedvetet arbetat med kvalitetsfrågor. Med kvalitet avser vi såväl produktionskvalitet som miljökvalitet.
Regummering är till naturen miljövänligt, men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och nöja oss med det. Genom att hela tiden höja företagets miljöprestanda så sparar vi pengar samtidigt som totalkvaliteten på våra produkter höjs.
Genom att föra en konstruktiv dialog med kunder och leverantörer förbättras kvaliteten hela tiden.